Richtlijnen voor het aanleveren van bestanden en films


Aanleveren digitaal geschikt voor PC
Opmaakprogramma's: Adobe Illustrator 10.0; Adobe Photoshop 5.0 of Adobe Indesign 2.0. Informatiedragers: CD, diskette, Zip.

Informatiedragers
U kunt uw bestanden aanleveren op 3,5 diskette en CD-Rom. Kies een drager die voldoende capaciteit heeft om zowel het document als de geïmporteerde bestanden op weg te schrijven. Lever een laserprint met de complete inhoud van de drager mee.

E-mail
Het adres voor het ontvangen van bestanden, tot maximaal 4Mb via e-mail is drukkerij.klapbrug@planet.nl De bestanden dienen als attachment (bijlage) verstuurd te worden.

Comprimeren
Om bestanden sneller te verzenden kunt u deze eerst comprimeren. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit.Windows/DOS PC gebruikers kunnen comprimeren met het programma Winzip. Winzip kunt u downloaden vanaf http://www.download.com.

Afbeeldingen
- De volgende formaten kunnen wij zonder problemen verwerken: EPS, TIFF, JPEG en PDF mits deze een minimale resolutie van 150 DPI op ware grote hebben.
- Beelden gekoppeld aan een illustratie dienen ook meegeleverd te worden.
- Indien u hoge resolutie beelden aanlevert is de scanresolutie bepalend voor het eindresultaat.
- RGB beelden zijn niet geschikt voor CMYK uitvoer.
- Gebruik voor vrijstaande illustratie altijd een EPS.
- PICT- en GIF-bestanden hebben meestal een beeldschermresolutie van 72 dpi en zijn dus kwalitatief niet geschikt voor grafische verwerking.
- Zorg dat de resolutie van geïmporteerd beeld niet groter is dan noodzakelijk, dit voorkomt lange rekentijden bij het verwerken.
- Zet geïmporteerde bestanden in dezelfde map als het document. Het document hoeft dan niet opnieuw bijgewerkt te worden bij het verwerken.

Beelden gemaakt in tekenprogramma's
Illustraties uit Illustrator en CorelDraw dient u op te slaan als EPS-bestand. Eventuele tekst kunt u eerst omzetten naar lettercontouren. De tekst wordt dan geconverteerd naar een vector-element. Zo hoeft u geen lettertypes mee te sturen. Hoewel het bestand dan groter wordt, weet u zeker dat de opmaak gehandhaafd blijft. Deze methode wordt vooral gebruikt als het document weinig tekst bevat, zoals bij advertenties of logos. Wanneer een illustratie, gemaakt met een tekenprogramma wordt geopend in Photoshop, dan wordt vector-illustratie omgezet in een beeld en opgebouwd uit pixels. Het kan nu niet meer als vrijstaand beeld worden gebruikt en verliest zijn resolutie onafhankelijkheid. Lever beelden bij voorkeur aan als Illustrator EPS-bestand. Lever daarbij altijd het originele bestand.

Scannen
(Scannen van modellen)
- Scan foto's, dia's en lijnwerk niet met een hogere resolutie dan strikt noodzakelijk. Een te hoge resolutie vergroot de omvang van het bestand en kan verwerkingsproblemen geven.
- De scanresolutie is voor lijnwerk 1200 dpi en voor grijswaarden/fc 300 dpi.
- Plaats geen grote beelden verkleind in het document, maak het beeld op de juiste grootte in Photoshop.

Kleuren
- Zorg dat de kleuren in uw bestand goed zijn opgebouwd als zwart, PMS- en/of proces kleuren.
- Gebruik geen kleurinformatie in bestanden die allèèn zwart als drukkleur hebben.
- Zijn er ''eigen''  kleuren aangemaakt in te importeren beelden of illustraties: zorg dan dat de naamgeving voor deze "eigen" kleur doorgevoerd is in het document waarin deze beelden of illustraties zijn geïmporteerd.
- Gebruik bij de aanpak van PMS-kleuren nooit "coated" en "uncoated" door elkaar: bij voorkeur "coated" gebruiken.
- Gebruik nooit RGB kleuren, dat zijn videokleuren en niet geschikt voor grafische verwerking.

PDF
In het PDF-bestand dienen de gebruikte lettertypes ingesloten te zijn. Er mogen geen "multiple master" lettertypes als substantielettertypes in het bestand gebruikt zijn. Bij het gebruik van PMS kleuren dient een kleurgescheiden PDF-bestand geleverd te worden. Bij beeld-elementen aflopend van de pagina van het afgewerkt formaat dient u rekening te houden met een afsnede van ca. 5 mm. Indien u dit wenst kunt u een Acrobat-bestand aanvragen met de juiste instellingen voor de Distiller van Acrobat 5.

Fonts
Altijd fonts (lettertypes) meesturen, bij een illustrator-document kunt u tekst omzetten naar lettercontouren. Indien gebruik van geimporteerde illustraties (EPS, Tiff etc.) in een document ook de originele hoge resolutie-afbeelding aanleveren. Aanleveren foto's (min. 300 dpi) en lijntekeningen (min. 600 dpi) als Tiff of EPS. Documenten uitsluitend aanleveren in Pantone- of CMYK-kleuren. Denk aan kleuroverlap bij meerkleuren-werk. Bij aflopend werk minimaal 3 mm aflopend Resolutie 150 lpi (raster 60)
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bellen met 035 - 6561359 of E-mail drukkerij.klapbrug@planet.nl

Aanleveren films
Onleesbaar positief, op stand (met paskruisen) en ruim bemeten (2 cm rondom extra).
Indien aflopend 2 mm beeld over de snijlijnen heen. Denk aan kleuroverlap.
Altijd prints op ware grootte en een model meezenden.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bellen met 035 - 6561359 of E-mail drukkerij.klapbrug@planet.nl